Soome Suurprioraat

Soome vabamüürlike  usukaitsjate Templirüütelkonna ja  Jerusalemi, Palestiina, Rhodose ja Malta  Püha Johannese rüütelkonna  ühendatud suurprioraat.

Esimene soomlane sai templirüütli ja Malta rüütli kraadid Inglismaal 1965. Kulus ikkagi viisteist aastat enne kui Soome esimene vabamüürlike templirüütlite preseptoorium asutati ja pühitseti kevadel 1983. Soome iseseisev üleriigiline templirüütlite suurüksus, Soome Suurprioraat, asutati juunikuus 1985.

Suurprioraadis tegutsevad Templirüütelkond ja Malta rüütelkond. Suurprioraati kuuluvate rüütelkondade eesmärgiks on hoida ja arendada aatelisesele rüütlipärandile tuginevat kristlikku vabamüürlust.

Soome Suurprioraadi alluvuses tegutsevad 39 kohalikku üksust, millest kolm on Eestis. Eesti esimene preseptoorium asutati Helsingis 22.5.2010, milline jätkas istungite pidamist juba Tallinnas aastal 2011.

Kui kohalik üksus annab templirüütli kraadi, nimetatakse seda preseptooriumiks ja kui see annab Malta rüütli kraadi, nimetatakse seda prioraadiks. Soomes on Templirüütleid üle 1300 ja Malta rüütleid üle 1200.

Vabamüürlikul Soome Suurprioraadil on rahvusvaheliselt lugupeetud positsioon ja see on vahetanud tunnustusi ja suuresindajaid üle 20 välismaise suurprioraadiga või suurlooziga.

Vabamüürlik Templirüütelkond

See Templirüütlite vabamüürlik organisatsioon ei pea ennast olevat ristisõdade aegu 1100-aastatel sündinud ja 1300-aastatel hävitatud Templihärrade rüütelkonna järeltulijaks, mis oli esimene traditsioonilistest vaimsestest rüütelkondadest.

Kui vabamüürlik Templirüütlite rüütelkond moodustus Inglismaal 1700-e aastate keskpaiku, siis seda ei ehitatud üles munkade vennaskonna eeskujul, vandudes kasinust ja vooruslikkust ning alludes algupärase rüütelkonna reeglitele. Selle asemel selle tegevus tugineb Prantsusmaal loodud kristlike vabamüürlikkondade eeskujule, millistes usu kaitsmine on plakeeritud mitmetesse allegooriatesse.

Soome templirüütlite vabamüürlik rüütelkond on otsene versioon Inglismaal tegutsevast kristlikust rüütliorganisatsioonist, kuhu kuulub samuti vabamüürlik Malta rüütelkond.

Vabamüürlik Malta rüütelkond

Selle vabamüürliku rüütelkonna täielik nimi on Jerusalemi, Palestiina, Rhodose Ja Malta Püha Johannese Rüütelkond. Tavalises keelekasutuses räägitakse Malta rüütelkonnast, kuna algse Püha Johannese rüütelkonna viimane asukoht oli Malta saar kuni 1798, mil Napoleon vallutas saare ja saatis rüütelkonna laiali.

Aastal 1099 asutati Jerusalemis Püha Johannese hospitaliitide reegelkond, nö. Johanniitide Rüütelkond, seega paljudel juhtudel on oldud eksiarvamusel – Johanniitide ja Malta rüütelkonnad on täiesti erinevad asjad kui vabamüürlik Malta rüütelkond.

Templirüütlite tunnus on Montova rist ja Malta rüütlite tunnus on Malta rist. Kõrval on kujutatud Soome Suurprioraadi pitsat.