Finska Storprioratet

FINSKA STORPRIORATET FÖR DEN FÖRENADE FRIMURERISKA ORDEN FÖR TEMPELRIDDARE SAMT FÖR RIDDARE AV ST JOHANNES AV JERUSALEM, PALESTINIEN, RHODOS OCH MALTA

Exakt information om frimureriets ursprung är svårt att hitta. Tempelriddargraden i frimureriet kan man hitta i en protokolltext i England först 1778. Man skall inte blanda frimureriets riddargrader med den tempelriddarorden, som slutade att existera på 1300 talet.

Storprioratet i Finland blev instiftad år 1985 av The Great Priory of England. Man arbetar på kristen basis. Under Finska Storprioratet finns det 39 preceptorier (tre i Estland), vilka ger grader av Tempelriddare och Riddare av Malta. I dag finns det mera än 1330 Tempelriddare, av dem 1200 riddare av Malta.

Storprioratet i Finland har broderliga internationella förbindelser och har gjort en konkordans med andra erkända frimurarorganisationer i Finland.

Storprioratets stora sigill